Rosaline Smit, Master Gecertificeerd PMU Specialist

Open Book
Keyboard
MacBook
Crocus
Blueberries
Light Bulb
Reed
Stacks Image pp15734_n1953_n1959
Stacks Image p15734_n6247
Privacy Statement

Salon Re-Style, gevestigd aan Hoge Buurt 20 Sint Maarten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
http://www.permanentemakeupschagen.nl
1744KA Sint Maarten
06-51510496
Salon Re-Style is te bereiken via
re-style@ziggo.nl
Persoonsgegevens Die Wij Verwerken
Salon Re-Style verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website
Bijzondere En/Of Gevoelige Persoonsgegevens Die Wij Verwerken
Salon Re-Style verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
  • Gezondheid
Het is enorm belangrijk dat u voor een behandeling aangeeft of er gezondheidsproblemen zijn wanneer u PMU wilt laten zetten. Dit wordt tevens gevraagd op het intakeformulier. Deze intakeformulieren worden 7 jaar veilig bewaard en kunnen alleen opgevraagd worden door de GGD ivm een inspectie.
Met Welk Doel En Op Basis Van Welke Grondslag Wij Persoonsgegevens Verwerken
Salon Re-Style verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Salon Re-Style verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Geautomatiseerde Besluitvorming
Salon Re-Style neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Salon Re-Style) tussen zit.
Hoe Lang We Persoonsgegevens Bewaren
Salon Re-Style bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Intakeformulieren met persoonlijke gegevens als (naam, adres, telefoon, email en geboortedatum) en een gezondsheidsverklaring worden 7 jaar veilig bewaard en kunnen alleen opgevraagd worden door de GGD ivm een inspectie.
Gegevens die wij nodig hebben én waar wij wettelijk toe verplicht zijn (voor de belastingdienst o.a. ) worden 7 jaar bewaard.
Voor de nieuwsbrief kun je jezelf direct uitschrijven via een link onderin elke nieuwsbrief of neem contact op via re-style@ziggo.nl
Delen Van Persoonsgegevens Met Derden
Salon Re-Style deelt uw persoonsgegevens alleen met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.
Denk hierbij aan de belastingdienst of de GGD t.b.v. een inspectie.
Cookies, Of Vergelijkbare Technieken, Die Wij Gebruiken
Salon Re-Style gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Gegevens Inzien, Aanpassen Of Verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Salon Re-Style en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar re-style@ziggo.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Salon Re-Style wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
autoriteitpersoonsgegevens.nl
Hoe Wij Persoonsgegevens Beveiligen
Salon Re-Style neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met re-style@ziggo.nl.


LEES MEER: